play

Explainerfilm om ny myndighet

Filmer om MYNAK

Myndigheten för arbetsmiljö är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Myndigheten är relativt liten och startade den 1 juni 2018 och får en del frågor om sitt uppdrag. Därför bad de oss på AHA att producera tre animerade explainer videos som sammanfattar deras uppdrag på cirka en minut. Detta är första filmen av totalt tre filmer.

AHA Produktion står för totalproduktion, inkl idé, manus, grafisk paketering, illustrationer, animationer, voiceover, ljudläggning och leverans.

 

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster