play

Animerad film Läkemedelsförsäkringen

Har du koll på ditt läkemedel?

Den som blir skadad av sitt läkemedel kan få ersättning.

Svenska Läkemedelsförsäkringen bad oss producera en film som förklarar hur det går till.

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning. Det är kostnadsfritt och enkelt! Men för att få ersättning måste man ha konstaterat säkerhetsbrist hos produkten.

För att lyfta ett ämne som kan uppfattas som kliniskt och tungt hittade vi inspiration i växtriket.

Ett roligt och bra samarbete med vår uppdragsgivare Springtime!

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster