play

Explainer om myndigheten IVO

28 filmer för nyanlända

Känner du till IVO?

Se vår film!

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, vände sig till oss när de ville nå ut till nyanlända barn och unga.

Myndigheten IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Den som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta IVO för att få information om sina rättigheter.

IVO upplevde sig som en ganska anonym myndighet, som många inte känner till. Försvinnande få barn och unga har hört talas om myndigheten. För att informera om sitt uppdrag bad de oss ta fram två filmer riktade just mot barn och unga, och nyanlända barn och unga på hvb-hem som ofta inte känner till sina rättigheter.

En film skulle informera om IVO:s barn- och ungdomslinje (se filmen i toppen av sidan) och den andra berätta om hur en inspektion på ett hvb-hem går till.

Filmerna producerades på 14 olika språk – det blev alltså i slutändan 28 filmer totalt!

Varje ordval var viktigt

Projektet för IVO har utmanat oss på många sätt. Delvis på grund av att det är en myndighet där varje ordval är viktigt. Det var också en svårighet att bildmässigt hitta ett språk som som så många barn och unga med helt olika bakgrunder, språk och kulturella erfarenheter kan relatera till. Även ämnet är relativt känsligt. För hur illustrerar vi möjligheten att någon mår eller far illa på ett sätt som inte blir för nattsvart?

För oss var det ett utvecklande projekt då vi testade ett lite nytt manér i grafiken, med dockmöbler och som vi fotograferade själva.

Vår motion designer Viktor arrangerade i vår studio, scen för scen.

Dockskåpsmöblerna köpte vi in själva. Så det var viktigt att varje scen godkändes innan vi skred till verket!

Eftersom IVO är en okänd myndighet för många valde vi att ta fram en karaktär, ”Ivo”, för att addera mänsklighet och personlighet. Här valde vi på grund av den internationellt sett breda målgruppen att jobba fram en utseendemässigt så neutral, men ändå intressant karaktär, som möjligt.

Här kan du se lite hur vi jobbade behind the scenes…

Film för att ”bryta isen” med unga nyanlända

Nedan följer den andra filmen i projektet som förklarar för nyanlända ungdomar hur en hvb-inspektion går till. Filmerna levererade vi på ipads och hvb-inspektörerna använder dessa som introduktion på sina besök, för att ”bryta isen” och så att ungdomarna ska förstå syftet med besöket. Och syftet har uppnåtts med filmerna, har IVO låtit hälsa! Det glädjer oss!

Utmanande i detta projekt var även att administrera översättning och inläsning på de 14 olika språken. Vi arbetar med en bra samarbetspartner och har sedan tidigare god erfarenhet av att producera olika språkversioner. För Skolverket har vi ansvarat för ett liknande projekt som handlade om svenska skolan, också för nyanlända.

Det finns en rad olika utmaningar och fallgropar när man arbetar med språkversioner. Det handlar om att översätta manus, att se till att någon oberoende part granskar manus, att hitta en röst med rätt dialekt och det är också viktigt att se till att också inläsningen blir korrekt utförd, i enlighet med manus. Det är många steg fram till ett färdigt filmpaket! Inte minst när det handlar om språk där vi själva är helt utelämnade till experter, till exempel gällande pashto eller somaliska. Det gäller att ha pålitliga samarbetspartners!

Som exempel kan du nedan ta del av filmerna på pashto och tigrinja. Tack IVO för ett fint uppdrag!

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster