play

Animerad film för Naturvårdsverket

Animerande explainers för Naturvårdsverket

När vi förstör livsmiljöer för djur och växter så förstör vi också för oss själva. Vi människor är beroende av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att kunna leva på vår jord.

Naturvårdsverket är nationell kontaktpunkt för IPBES i Sverige, en plattform som tar fram IPBES-plattformen tar fram kunskapsrapporter och relevanta verktyg och metoder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Vårt uppdrag gick ut på att producera tre animerade videor om rapportens viktigaste slutsatser.

AHA Produktion står för totalleverans.

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster