play

Visions styrelseskola

Explainerfilm om styrelsearbete

Fackförbundet Vision gav oss uppdraget att producera en film under rubriken ”Visions snabba styrelseskola”. Vi tog fram ett koncept där vi blandar video med animerad grafik.

Visions utbildningsavdelning fick önskemål om att ta fram information kring styrelsearbetet. Resultatet blev bland annat denna film med grundläggande information om vad det innebär att jobba i en styrelse. Filmen används i utbildningar tillsammans med fördjupande frågeställningar.

Filmen skulle delas in i tre olika delar.

Del 1 som berättar om vad en styrelse i Vision gör och hur den ser ut.

Del 2 som förklarar hur styrelsen praktiska arbete fungerar.

Del 3 som fokuserar på framgångsfaktorerna i en styrelse.

Lycka till med att peppa nyinvalda styrelsemedlemmar, Vision!

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster