play

Social video för Naturvårdsverket

Känner du till klimatmålen?

I Naturvårdsverkets uppdrag ingår att tillgängliggöra myndighetens kunskap om klimatfrågor. Syftet med film var att presentera en saklig och faktabaserad bild av läget som motvikt till allt tyckande i klimatdebatten, att stärka myndighetens roll i klimatfrågan och i förlängningen bidra till minskade utsläpp.

Vi föreslog ett koncept: ”En minut om…”

Konceptet gick ut på att lyfta fram experter som på ett lättfattligt sätt förklarar olika begrepp inom klimat, som utsläppsrätter, klimatmål och klimatförändringar. Konceptet är tänkt att vara skalbart och kunna appliceras på flera ämnesområden.

Filmernas målgrupp är politiker, beslutsfattare, andra myndigheter, regioner, kommuner och privatpersoner. Filmerna skulle distribueras i sociala medier, främst Facebook.

Förutom ovan film om Sveriges klimatmål producerade vi följande två filmer:

En minut om… klimatförändringar

En minut om… utsläppsrätter

 

 

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster