play

Reportagefilm Folksam LO

Mer från trädet

Att ta tillvara mer från träden blev både räddning och utvecklingsmöjlighet för Domsjö Fabriker.

Från att ha varit ett klassiskt pappersbruk förvandlas i dag trädstammarna till helt andra produkter på Domsjö Fabriker.

– Skogen är en otroligt fin produkt att vidareförädla, säger Ronny Hellström, ordförande på Pappers avdelning 108.

I dag används produkterna i viskosframställning i klädindustrin, i livsmedelsindustrin, i etanol och biogas.

– Vi är mitt i centrum för omställning mot en bioekonomi baserad på hållbar konsumtion där vi inte förbrukar mer än det som växer till, säger Lars Winter, VD på Domsjö Fabriker.

Den här filmen producerade vi på uppdrag av Bantorget Kommunikation och Folksam LO Pension. Filmen är en del av ett större filmpaket som visades upp under en rikskonferens, som handlade om hållbarhet och konkurrenskraft (se filmen i toppen av sidan).

Hög social tillit i Sverige

I projektet intervjuade vi även professor Lars Trägårdh om social hållbarhet och social tillit.

– Vi har en väldigt hög tillit i Sverige, med högt förtroende för gemensamma institutioner och det har varit grunden till att Sverige har varit ett stabilt land, säger han.

Vi fick även göra en film om Folksamgruppens hållbarhetschef Karin Stenmar och hennes tankar om framtiden. Folksam är det enda stora försäkringsbolag som certifierats med Bra miljöval. En tuff certifiering som innebär att bolaget måste se över hela sin verksamhet, från hur de investerar sina pengar till hur deras kunder lever hållbart. Denna intervju var en del av ett filmpaket till Folksam LO:s rikskonferens om grön omställning och konkurrenskraft.

Tack Folksam LO för uppdraget och tack till vår samarbetspartner Bantorget Kommunikation.

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster