play

Animation stadsplanering Huddinge kommun

Var ska alla bo?

Varje år får invånarna i Huddinge kommun tusen nya grannar.

Men tusen nya grannar ska ju alla ha någonstans att bo, och har som sina grannar tusen åsikter.

Huddinge kommun bad oss producera en film som förklarar hur det går till att skapa en planprocess, och hur alla åsikter ska matchas med faktiska förutsättningar, lagar, styrdokument och översiktsplanen. Målet är ju att helheten ska bli så bra som möjligt!

Vi tog oss an detta uppdrag genom att sätta oss ner med samtliga medarbetare på kommunen som hade erfarenhet och kloka tankar kring ämnet. Vi spånade fritt och med högt i tak för att få fram ett riktigt bra underlag till manus. Steg två i processen var att omsätta alla viljor och synpunkter till ett som alla kunde skriva under på. Och det gick bra!

Filmen är viktig i kommunens arbete. Det är många invånare som hör av sig med frågor om stadsplaneringen, ibland generellt kring kommunens projekt men ofta när exempelvis en granne bygger om sitt hus. Då är det effektivt att kunna hänvisa till en film som förklarar komplexiteten i att skapa en bra helhet för alla som bor i kommunen.

Detta var ett riktigt roligt uppdrag som vi hoppas gör nytta lång tid framöver.

Tack Huddinge kommun!

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster