play

De tog ett klimatkliv (Naturvårdsverket)

De tog ett kliv för klimatet

Uppdraget för Naturvårdsverket var lite av drömjobb för oss. Ett viktigt ämne, ett tydligt buskap och vi fick dessutom tänka i en serie av filmer.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som Naturvårdsverket delar ut till företag och organisationer som genomför klimatsmarta åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Vi fick i uppdrag att lyfta fram tre bidragstagare för att visa på goda exempel.

Filmer som ska inspirera

Den här typen av uppdrag är ett mycket bra exempel på hur vi jobbar. Naturvårdsverket valde ut ett antal exempel på företag eller organisationer som fått bidrag och som de vill lyfta fram genom film. Vi får därefter komma med våra synpunkter på hur vi skapar bredd, vilken typ av verksamheter som passar för film och där budskapet kommer till sin rätt på bästa sätt. Därefter ringer vi upp och frågar om personerna i fråga kan tänka sig ställa upp på film. Om de tackar ja till medverkan gör vi därefter en djupintervju som ligger till grund för manus. I nästa steg är det dags för att skriva manus, som Naturvårdsverket sedan får gå igenom och lämna feedback på. I det här fallet föreslog vi även att vi filmade med drönare i en av filmerna då rapsfälten var på väg att slå ut i full blom!

Manus är normalt sett väldigt flexibelt i förproduktionen, vi kallar det ”grovmanus”. De intervjuer är helt autentiska och det viktiga inte inte exakt vad de säger, utan att budskapet och känslan blir rätt. Det är så vi uppnår en äkta och trovärdig känsla! Som journalister har vi en god förmåga att under intervjun ställa de frågor som behövs för att få rätt citat med oss tillbaka in i redigeringen.

Lennart bytte olja mot pellets

I vår första film möter vi lantbrukaren Lennart Andersson i Halland. Han fick Klimatklivets investeringsstöd för att byta till fossilfritt bränsle i sin spannmålstank och sparar genom åtgärden 80 ton koldioxid varje år (det är samma film som i toppen av sidan).

– Den framtida konsumenten kommer att efterfråga mer klimatsmart producerad mat. Då vill jag vara med på det tåget, säger Lennart Andersson.

Jonathan och Hanna B åkte till Halland en solig dag och filmade på Lennarts vackra gård.

Gödsel blir till klimatsmart fordonsbränsle

I vår andra film om Klimatklivet träffar vi företagaren och lantbrukaren Magnus Ahlsten på Gotland. Magnus är en eldsjäl och vill se ett fossilfritt Gotland på sikt.

Biogasen framställs av gödsel och avfall. Gasen blir till klimatsmart fordonsbränsle som ersätter fossilt bränsle för en körsträcka motsvarande 2,2 miljoner mil i personbil.

– Målet är att 40 procent av fordonsbränslet ska komma från biogas, säger Magnus Ahlsten.

På Brogas anläggning i Bro norr om Visby doftade det som man kan tänka sig på en biogasanläggning! Men det var väldigt rent och vackert! På bilden ser vi vår filmfotograf Peter och Magnus Ahlsten som är styrelseordförande på Brogas.

Ett tredje case vi filmade var bostadsrättsföreningen Bagaregården i Göteborg som har fått investeringsstöd från Klimatklivet för att installera laddstationer för sex elbilar på sina boendeparkeringar. Genom det minskar föreningen sina klimatutsläpp med nio ton koldioxid per år.

– Jag tycker man har ett stort ansvar att tänka på miljön – som bostadsrättsförening. Vi kan påverka många samtidigt och vi kan dela på kostnaderna. Det gör att vi har möjlighet att göra fler saker, säger Ann-Charlotte Persson, ordförande HSB BRF Bagaregården.

Vi vill tacka Naturvårdsverket för detta fina uppdrag och hoppas att filmerna inspirerar fler att söka investeringsstödet för att därmed sänka sina koldioxidutsläpp!

Läs mer och se filmerna i ett större sammanhang på:
sverigesmiljomal.se/larande-exempel/

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster