play

Reportage för Polisen

Hot och våld mot journalister

Polisen arbetar med skydda journalister som utsätts för våld och hot. Vi fick i uppdrag att ta fram två filmer som demokratibrott för myndigheten.

Demokratibrott är ett brott som hotar någons grundlagsskyddade rätt att utöva sin yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och religionsfrihet.

Det finns ingen brottsrubricering eller något i brottsbalken som heter ”demokratibrott”. Men polisen väljer att använda sig av begreppet för att signalera allvaret när politiker och andra åsiktsbildare som journalister och konstnärer utsätts för angrepp i sin yrkesroll.

Polisen satsar på flera sätt för att förebygga och bekämpa demokratibrott. En viktig del är att öka medvetenheten hos allmänheten och bland de som kan utsättas för demokratibrott, och i detta arbete ingår att ta fram filmer.

I vår andra film i projektet träffar vi två journalister som berättar om sin vardag – och sina erfarenhet av just hot i sin yrkesroll – samt polisen som ger råd om hur man bör agera för att motverka detta. Se filmen i toppen av sidan.

Kika gärna även på filmen vi producerade om hot och våld mot politiker:

Läs mer om demokratibrott och se filmerna på Polisens hemsida: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/demokratibrott/

Tack till vår samarbetspartner i detta projekt – Sinfo Yra!

 

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster