play

Reportagefilmer

My tech journey

Startup Sweden stödjer lovande tech-startups genom olika aktiviteter. För att locka till sig entreprenörer till sina aktiviteter ville Startup Sweden synliggöra sitt varumärke och de möjligheter man erbjuder genom korta filmer i sociala medier och på webben. Fem filmer med entreprenörer spelades in under våren 2022. Tack för uppdraget, Tillväxtverket!

Kontakta oss

Andra tjänster