play

Social video om hållbarhet

7 tips för hållbart företagande

Tillväxtverket efterfrågade film till sin sajt verksamt.se om hållbart företagande.

Vi producerade en tipsfilm som visar att det finns långsiktig affärsnytta i att driva ett företag miljömässigt hållbart. Inom projektet tog vi ut varje tips som en egen film för publicering i sociala medier.

Tips 2: Gör hållbara val

Tips 3: Minska användningen av energi och resurser

Tips 4: Satsa på kvalitet och långsiktighet

Tips 5: Effektivisera transporter och förpackningar

Tips 6: Berätta vad du gör

Tips 7: Bli ett hållbart företag

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster