play

Utbildningsfilm

NIX-Telefon gav oss uppdraget att ta fram en utbildningsfilm för säljare.

Syftet med filmen är att öka kunskapen och förståelsen om Nix och om varför Nix-systemet finns. Målet är att säljarna ska få ökad kunskap om NIX och därmed känna sig trygga i att ge information, svara på frågor samt instruera konsumenter hur gå till väga för att använda NIX.

Målgrupper: telefonsäljare, personer som genomför samtal med privatpersoner, samt kundservicemedarbetare.

Tack NIX-Telefon (Swedma & Kontakta) för uppdraget!

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster