play

Animerad explainer för CSN

”Du är inte ensam”

CSN efterfrågade en animerad film som ur kundperspektiv beskriver eller vittnar om att de har fått hjälp med att hitta en lösning när de haft svårt att betala på sitt studielån. Filmen skulle bygga på konceptet ”Hela vägen till goda betalare” som har en stark intention att kunderna ska få rätt förutsättningar för att kunna bli goda återbetalare.

Många av CSN:s kunder får någon gång svårt att betala av olika anledningar. Filmen ”Du är inte ensam” riktar sig främst till kunder som behöver ringa till CSN för att hitta en lösning. 

Filmen producerades i tre kortversioner till sociala medier, samt en syntolkad version.

Kommunikationsbyrån OhMy! står för den digitala kampanjen samt koncept och storyboard.

Läs mer på: https://vihjalperdig.csn.se/

Är du ute efter att producera en animerad informationsfilm? Hör av dig!

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster