play

Huddinge kommun – Vad är ekosystemtjänster?

Naturen ger oss människor tjänster som ofta är gratis, och som stödjer funktioner som är avgörande för vår överlevnad och välfärd – så kallade ekosystemtjänster.

Som ett träd till exempel! Det hjälper oss med en rad funktioner under sin livstid. Som att fånga upp vattenflöden, ta upp partiklar och minska föroreningar i luften, dämpa buller, jämna ut temperaturskillnader och bidra till biologisk mångfald.

Men i takt med att vi blir fler som ska samsas om samma yta, är det lätt att glömma bort värdet av ekosystemtjänsterna. Något som ställer stora krav på samhällsplaneringen för att vi ska klara en hållbar utveckling.

AHA Produktion står för totalproduktion.

Tack Huddinge kommun!

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster