Framgångsrik myndighetsfilm: 5 nyckelstrategier

Film och video nyttjas flitigt av myndigheter, kommuner och regioner för att nå ut på ett effektivt sätt.
Men är det någon skillnad att producera film som avsändare inom offentlig sektor, jämfört med privat sektor?

Här delar vi fem tips värda att beakta för offentliga aktörer som ska göra film.

1. Ha en tydlig filmstrategi

Detta tips gäller för alla som ska producera film, men det är kanske extra viktigt för en offentlig aktör som finansierar sitt filmprojekt med skattepengar. Med en tydlig och genomtänkt filmstrategi blir produktionen kostnadseffektiv och sannolikt mer framgångsrik.

Börja med att definiera ditt syfte, mål, målgrupp och det budskap du ska förmedla. Vad ska tittaren veta och känna efter att ha sett filmen? Du behöver också planera för distribution av filmen. Hur ska ni aktivt ser till att filmen når er tilltänkta målgrupper? Efter att filmen publicerats är det också viktigt att följa upp, mäta och utvärdera hur filmen nått sina mål och påverkat sina målgrupper.

Att ha en filmstrategi är a och o för en lyckad filmproduktion.

2. Anpassa filmen för olika målgrupper

Undvik ”den breda allmänheten” som målgruppsdefinition. Det är väldigt svårt sätt att nå ut till människor i olika åldrar, kön, etnicitet och sexualitet och som därmed har helt olika bakgrunder och erfarenheter. Att göra fler versioner av filmen, riktad mot olika målgrupper, ger en starkare emotionell koppling mellan dina målgrupper och filmen utan att det behöver vara särskilt kostsamt eller tidskrävande. Det öppnar också upp för en mer effektiv marknadsföring av filmen där du kan rikta specifika annonskampanjer till målgrupperna.

3. Ha koll på tillgänglig video

Sedan 2020 är det krav på offentliga aktörer att se till att videoinnehåll på webbplatser och mobila applikationer är tillgängligt för alla, även för dem med funktionsnedsättning. I princip alla videor måste innehålla valbara undertexter och vara syntolkade, med undantag för film som enbart produceras för sociala medier. Men praxis är inte satt gällande nivå och utformning av syntolkning och ofta sker en dialog med varje enskild uppdragsgivare för att hitta ett förhållningssätt och upplägg för syntolkningen.

Att vara funktionsnedsatt, blind, döv eller äldre ska inte innebära ett hinder för att ta del av myndigheters filmer.

4. Glöm inte samtycke och GDPR…

När en offentlig aktör vill publicera en video som innehåller identifierbara personer måste de säkerställa att de erhållit ett informerat och skriftligt samtycke från dessa. Informerat samtycke innebär att personerna informerats om syftet med videon, var den kommer att publiceras, hur länge den kommer vara tillgänglig och vilka som kan komma att se den. För att undvika tvister är det också klokt att få samtycket skriftligt, med information om hur man återkallar sitt samtycke om man ångrar sig. För barn under 18 år krävs samtycke från vårdnadshavare.

Offentliga aktörer behöver också följa GDPR, General Data Protection Regulation. Det innebär att personuppgifterna ska behandlas lagligt, korrekt och transparent och att man bara samlar in nödvändig data och skyddar den mot obehörig åtkomst.

5 …och mångfald och representation

Mångfalden i samhället behöver också återspeglas i filmen. Vem eller vilka syns och hörs i filmen? Vems historia blir berättad? Genom att ha ett mångfaldspespektiv och porträttera människor från olika etniska grupper, åldrar, kön, sexualiteter och personer med funktionsvariation blir ditt innehåll inkluderande och representativt, och du undviker att ytterligare förstärka onödiga normer och fördomar.

Sammanfattningsvis behöver en offentlig aktör vara extra noggrann, inkluderande och ha koll på en del lagar och regler. Checka av listan ovan i ditt nästa projekt så kommer du långt.

Lycka till med nästa filmproduktion!

Fler nyheter