play

Instruktionsfilmer för Naturvårdsverket

Sprid inte invasiva arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället.

Och det vi gör som privatpersoner spelar stor roll.

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

En av fem främmande arter än invasiv

I Sverige finns mer än 2 000 främmande arter och cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

För Naturvårdsverket fick vi i uppdrag att producera tre filmer om vad du ska göra om du hittar skunkkalla, sidenört eller jättebalsamin. I filmerna får vi träffa Nils Carlsson, som är expert på invasiva arter.

Filmen om skunkkalla ser du längst upp på sidan. Här kan du även se filmen om sidenört:

Och filmen om jättebalsamin:

Det är även viktigt att hantera avfallet rätt! Se filmen om detta här:

För Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har vi även producerat animerade filmer om invasiva arter, med syfte att öka kunskapen allmänheten.

 

 

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster