play

Animerad film SKR

Larm gör äldre trygga hemma

Många äldre och funktionshindrade bor kvar i sina hem. Men vad händer om de trillar och slår sig?

Vår uppdragsgivare SKL, Sveriges kommuner och landsting, bad oss producera en film om deras ramavtal som gör det möjligt för kommunerna att erbjuda trygghetslarm och larmmottagning. De ville ha en rapp och informativ film som presenterar tjänsten och inspirerar kommunerna att börja använda den.

I den här typen av produktion utgår vi från ett underlag där antingen uppdragsgivaren muntligt beskriver tjänsten, eller ger ett skriftligt underlag. Därefter tar vi fram en idé för både manus och illustrationsmanér. I det här fallet jobbade vi vidare med en stil som vi applicerat flera gånger i SKL:s filmer, ett cartoon-aktigt uttryck som lättar upp det ganska informativa budskapet.

Vi funderar också ett par varv på tonalitet och vilka uttryck vi bör använda oss av. I den här filmen utgick vi från karaktären ”Ingalill”, för att addera en mänsklig touch och så att man förstår för vem tjänsten i slutändan är bra och viktig.

Tack SKL för denna gång!

 

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster