Rätt film – till rätt pris

Hallå där, Jens Cronheim, producent och projektledare på AHA Produktion. Du jobbar med marknadsföringsproffs och kommunikatörer som är nya inom filmbeställning. Vad är det viktigaste att tänka på för en lyckad filmproduktion?

– Egentligen behöver du inte ha några direkta kunskaper innan du kontaktar ett produktionsbolag. Men för att vara effektiv bör du välja en hyfsat snäv målgrupp – film som vänder sig till alla blir ointressant. Du behöver också ett syfte med filmen. Då kan vi tillsammans i nästa steg renodla budskapet och tänka ut en idé med ett ”what’s in it for them”, en anledning för målgruppen att ta del av filmen.

– Titta på vad andra gör. Vad fastnar du själv för? Animerat eller filmat? 20 sekunder eller två minuter? Försök att få en känsla av vilken typ av film som passar din idé och din målgrupp. Med de bitarna på plats är det också lättare att hitta rätt plattformar och tittare när du köper annonsutrymme i sociala medier. Och plötsligt har du skapat rätt förutsättningar för inte bara en filmproduktion, utan en hel kommunikationsstrategi.

Syfte och mål, typ av film och publiceringsplattformar… Det låter komplicerat?

– Du behöver inte lägga dagar på detta. Men kanske ett par timmar? Då blir första mötet mer givande. Det är bra om du har skrivit ner dina tankar. Vi har briefmallar som hjälper dig ta reda på vad du är ute efter. Filmens känsla, tonalitet – om filmen huvudsakligen ska informera eller inspirera? Vi ser också till att ha ställt alla nödvändiga frågor till dig innan vi skickar en offert. Det är också bra att sätta en ungefärlig budget – annars kan den kreativa idén och produktionsplanen hamna för långt från vad som är praktiskt genomförbart.

Vilka fallgropar är vanliga när man beställer en film?

– Det är jättebra att du har önskemål och idéer kring din produktion i förväg. Men ibland är det lätt hänt att fastna i en tanke. Att man redan bestämt att filmen ska vara tio minuter och att den ska passa alla. Här gäller det för oss att vara pedagogiska och förklara för dig varför en kortare film kan ge ett större värde. Och hur du maxar nyttan av din investering genom att renodla ditt budskap och göra en kort, tydlig och slagkraftig film till rätt målgrupp.

Och hur fungerar det under själva produktionsprocessen?

– Du är hur aktiv eller passiv som du själv önskar. Du är expert på ditt ämne så vi behöver input från dig kring manus och också ett godkännande på manér och produktionsupplägg innan vi går vidare med exempelvis inspelningar eller animationer. Under själva produktionsarbetet är det upp till dig hur delaktig du vill vara. Du är alltid välkommen att komma förbi hos oss för att se hur arbetet framskrider.

Slutgiltigt råd till den som ska beställa film första gången?

– Om ni är en grupp på avdelningen som hjälps åt – utse en ansvarig för filmproduktionen som blir vår kontaktperson med mandat att sålla bland idéer och feedback. Då blir processen smidig och du får snabbare tillgång till din färdiga film.

– Och om du funderar kring något, tveka inte att fråga. Det är ju därför vi finns till; för att hjälpa dig att göra din filmvision till verklighet.

Fler nyheter