play

Animerad film för SKR

Explainerfilm om ramavtal

För SKL Kommentus fick vi i uppdrag att producera en animerad explainer-video som berättar om ett nytt ramavtal, som gör det enkelt för föreningar, privatpersoner och företag att hitta och boka kommunala anläggningar och andra resurser.

Ramavtalet bidrar till en öppnare tillgång och bättre utnyttjande av kommunala lokaler. Dessutom blir boknings- och bidragsprocesserna effektivare för såväl privatpersoner som för föreningar, företag och den kommunala förvaltningen.

Filmen bygger vidare på ett manér som vi tagit fram till en animerad film för SKL Kommentus tidigare, där vi arbetar med karaktärsanimation och humor i illustration och tone of voice.

AHA Produktion står för totalleverans av den animerade filmen.

Och här kan du se den första filmen vi producerade om bokning- och bidrag, i samma manér:

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster