play

Informationsfilm (MIK)

Är det verkligen vad du tycker?

Den där podden är så spännande – men håller du verkligen med?

Statens medieråd koordinerar det nationella aktörsnätverket MIK Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan olika aktörer utveckla kunskap och stärka MIK (medie- och informationskunnighet) hos alla i Sverige.

Medie- och informationskunnighet är enligt Statens medieråds definition de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

MIK kontaktade oss för att producera en film som på ett inspirerande sätt berättar vad medie- och informationskunskap innebär.

Vi tog även fram en syntolkad version, se nedan.

Läs mer om MIK, på medie- och informationskunnighet, på statensmedierad.se

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster