play

Företagspresentation (LKAB)

Stålet ger oss välfärd

Stålet i cykeln tar våra barn till skolan. Och det för varor från fjärran länder hem till oss. Vi tar kanske för givet; det faktum att vår vardag är fylld av stål.

Äntligen får vi visa en av storproduktionerna från 2018-2019: LKAB:s koncernfilm, ”En vardag fylld av stål”.

Tidigare har vi hjälpt LKAB med en mängd produktioner, bland annat en film om dotterbolagen och ett flertal produktioner kring samhällsomvandlingen som äger rum i Kiruna och Malmfälten. Den här gången efterfrågade LKAB en film som berättar vad LKAB gör, med huvudsyfte att visa för besökarna i gruvan. Syftet med filmen var även att skapa intern stolthet och lyfta fram LKAB som en seriös och engagerad aktör.

Filmens budskap är att stålet är av stor vikt för vår framtida välfärd. Med det i vetskap tog vi fram konceptet ”En vardag fylld av stål”, med idén att jobba med en varm känsla som kontrast till det hårda, kalla stålet och vi ville visa riktiga människor i olika vardagssituationer.

LKAB tog fram ett grovt manusutkast som vi förädlade. Vi genomförde sedan inspelningar vid olika tillfällen för att ge en helhetsbild av verksamheten och samhället. AHA Produktion står för totalproduktion och vi har även producerat en kortversion samt en version på engelska.

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster