play

Lanseringsevent Länsstyrelsen

Lanseringsevent för minoritetsutbildning

I juni 2022 skulle Länsstyrelsen i Stockholms och Sametingets webbutbildning om den nationella minoritetslagstiftningen lanseras. För att sprida utbildningen önskade kunden ett digitalt lanseringsevent. LST/Sametinget skulle stå för manusunderlag och koordination av medverkande, fem personer i studio. Längden skulle vara cirka 30-40 min. Syftet med eventet var att lansera webbutbildningen i stor skala men att föra fram tydliga budskap om webbutbildningen. Känslan med eventet skulle vara lättsam, ”bubbel och ballonger”. Målet var att de som tog del av lanseringseventet skulle vilja ta del av webbutbildningen.

Målgrupp: Tjänstepersoner på kommunal, regional och statlig nivå är primära målgrupper. Även de nationella minoriteterna samt intresserad allmänhet.

Vårt bidrag till slutresultatet
Projektledning
Bokning av studio
Manus & körschema
Programgrafik, särskilt framtaget för eventet
Digitalt genrep
Inspelning under en halvdag i studio
Redigering och finjustering
Extramaterial i form av teaser till sociala medier: https://vimeo.com/ahaproduktion/review/715659696/e769048fe8
samt explainer om webbutbildningen som kommer 17:56 in i filmen:
https://vimeo.com/ahaproduktion/review/805147604/b69b7b9266
Ljudläggning, musik
Undertexter

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster