play

Explainer VA SYD

Animerad film om rör i marken

Varför gräver VA SYD i marken? Vår ramavtalskund VA SYD kommer att gräva och bygga mycket under de kommande åren i Malmö på grund av att staden växer. VA SYD vill därför informera skolelever och deras vårdnadshavare genom en informativ och engagerande film. Syftet med filmen är väcka nyfikenhet och öka förståelsen hos skolelever (åk 2-6) om markarbetena. Målet är att filmen används i undervisningen och förhoppningen är att filmen kan engagera barnen så att de sen går hem till sina vårdnadshavare och för kunskapen vidare.

Filmen kan också ses via skyltar med QR-kod till filmen på platser där VA SYD gräver.

Filmen gjordes även i kortversion i bildformaten 16:9 samt 1:1 till sociala medier.

Tack för ett roligt projekt, VA SYD!

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster