play

Presentationsfilm Allmänna arvsfonden

Film om Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden hade behov av en ny inspirerande presentationsfilm. Syftet med filmen var att stärka förtroendet för Arvsfonden och tydliggöra att de ekonomiska medlen går till rätt saker som utvecklar det svenska samhället. Ett annat syfte var att inspirera fler att söka projektmedel från Arvsfonden.

I filmen var det viktigt att samtliga av Arvsfondens målgrupper fanns representerade; barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Med filmen vill Arvsfonden nå organisationer som kan söka medel men även andra aktörer och beslutsfattare.Kort om produktionen:

Tillsammans med Arvsfonden valde AHA ut projekt som skulle spegla budskapet och målgrupperna på rätt sätt och som samtidigt skulle vara inspirerande och bildmässigt intressanta. Producenten tog kontakt med alla projekt och planerade inspelningen, och skrev synopsis till filmen. På inspelningen arbetade vi med intervjuer för att få en naturlig och äkta känsla i citaten. AHA står för totalproduktion och i teamet ingick rollerna producent, filmfotograf, ljussättare och redigerare.

Leverans:

  • Huvudfilm 2 min
  • Kortversioner i längderna 30 sek samt 15 sek till sociala medier i bildformaten 16:9, 1:1, 9:16
  • Undertexter
  • Syntolkning

Kortversion 1:1, 30 sek:

Kortversion 1:1, målgrupp barn och unga, 15 sek:

Kortversion 1:1, målgrupp personer med funktionshinder, 15 sek:

Kortversion 1:1, målgrupp äldre, 15 sek:

 

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster