play

Utbildningsfilm om hot och våld (Polisen)

Att förebygga demokratibrott

Polisen arbetar med skydda lokalpolitiker som utsätts för våld och hot.

Vi fick i uppdrag att ta fram en film som visar hur myndigheten arbetar.

Demokratibrott är ett brott som hotar någons grundlagsskyddade rätt att utöva sin yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och religionsfrihet.

Det finns ingen brottsrubricering eller något i brottsbalken som heter ”demokratibrott”. Men polisen väljer att använda sig av begreppet för att signalera allvaret när politiker och andra åsiktsbildare som journalister och konstnärer utsätts för angrepp i sin yrkesroll.

Polisen satsar på flera sätt för att förebygga och bekämpa demokratibrott. En viktig del är att öka medvetenheten hos allmänheten och bland de som kan utsättas för demokratibrott, och i detta arbete ingår att ta fram filmer.

Vår första film handlar om två lokalpolitiker som berättar om sin vardag – och sina erfarenhet av att bli hotade i sin yrkesroll – samt polisen som ger råd om hur man bör agera för att motverka detta.

– Jag fick ett dödshot inringt för att varit ansvarig för nedläggningen av tre skolor. Det var nog det värsta jag varit med om som förtroendevald, säger Lennart Bondeson, kommunalråd i Örebro.

– Om vi som förtroendevalda hotas blir vi inte duktiga på att ta de bästa besluten, fortsätter han.

Uppföljande film om journalister

Vi fick i samband med detta även uppdraget att göra en film om demokratibrott mot journalister. Ett ämne som vi som tidigare yrkesverksamma journalister inom svensk media med enkelhet kan relatera till.

Läs mer om demokratibrott och se filmerna på Polisens hemsida: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/demokratibrott/

Tack till vår samarbetspartner i detta projekt – Sinfo Yra!

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster