play

Utbildningsfilmer för Skogstyrelsen

Balans mellan skog och vilt

Mera tall är ett lokalt kunskapsprojekt som vill engagera och inspirera fler jägare och skogsägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt, och öka andelen tall i våra plant- och ungskogar.

I Mera tall samarbetar Skogsstyrelsen och delar av svensk skogsnäring tillsammans med markägare och myndigheter för att skogsägare ska våga satsa på tall. Att hitta balansen mellan skog och vilt är själva kärnfrågan.

I en serie om sex utbildande reportagefilmer hjälper vi Skogsstyrelsen att lära ut metoden Mera tall.

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster