AHA tilldelas ramavtal med Länsstyrelsen Stockholm

AHA Produktion har skrivit på ett ramavtal med Länsstyrelsen Stockholm gällande filmproduktion och streaming. Avtalet gäller i två år med chans till förlängning ytterligare två år.
– Det är fantastiskt roligt. Att få möjlighet att bygga upp ett långsiktigt samarbete kring filmproduktioner gör filmprocessen smidig och då blir det också roligt att jobba med film. Länsstyrelsen Stockholms frågor passar också väldigt bra i AHA Produktions profil då vi i stor utsträckning jobbar just med samhällsaktörer och är bra på att sätta oss in i deras ämnen och kommunikationsutmaningar, säger Hanna Nilsson, byråchef på AHA Produktion.

”Vi har redan fått smak på att jobba tillsammans”
Länsstyrelsen Stockholm är regeringens företrädare i regionen och arbetar med frågor som miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, djurskydd, bostäder och infrastruktur. Kortfattat är det myndighetens uppdrag att se till att det som beslutas i riksdagen genomförs i länet. AHA Produktion är rangordnad som leverantör ett av totalt fem filmleverantörer.

– Länsstyrelsen Stockholm kommer förhoppningsvis ge oss möjlighet att arbeta med en stor bredd och variation av viktiga ämnen och samhällsfrågor att kommunicera. Vi har fått lite smak på att jobba tillsammans genom vårt samarbete med Naturvårdsverket. Där har Länsstyrelser runt om i Sverige vid flera tillfällen bidragit med faktaunderlag och experter som medverkat i filmerna. Så på ett sätt känns detta samarbete som ett naturligt steg att vi nu får möjlighet att jobba direkt tillsammans, säger Hanna Nilsson.

AHA Produktion har sedan tidigare ramavtal med Centrala studiestödsnämnden, Karolinska Institutet, Skogsstyrelsen och Universitets- och högskolerådet, UHR.

För mer information, kontakta: Hanna Nilsson, byråchef på AHA Produktion.

Fler nyheter