Filmad film eller animerad film – vad ska jag välja?

När du som beställare står inför en filmproduktion funderar du kanske: ska jag välja filmad video eller animerad film?

Med hjälp av ett par följdfrågor kan du komma långt.

Ska din film inspirera eller informera? Svaret ger snabbt en indikation på om filmad film eller animerad film är rätt väg att gå. Animerad film är ett fantastiskt verktyg när syftet är att på kort tid pedagogiskt förklara ett ämne. Animerad film är också bra om du vill illustrera en miljö som är svår att filma. Många av våra animerade filmer tas fram i informations- eller utbildningssyfte.

Till en film för Skolverket om hur lärare sätter betyg valde vi animerad film för illustrerera en process på ett pedagogiskt sätt.

Om filmens syfte däremot är att inspirera brukar vi rekommendera filmad film – om det är praktiskt möjligt att genomföra inom ramen för produktionen: tid och budget. Filmad film med äkta människor i verkliga miljöer är mer effektivt om du vill skapa igenkänning, identifikation eller väcka känslor. En produktion som involverar intervjupersoner eller skådespelare kräver dock mer förberedelser och produktionsplanering jämfört med en animerad film.

Filmad film fungerar fint om syftet är att skapa emotionellt engagemang hos målgruppen, som i den här produktionen för Arvsfonden.

Vad kostar mest?

Det beror på flera saker. En animerad film som är cirka 30 till 90 sekunder kostar mellan 50 000 och 70 000 kronor att jämföra med en intervjufilm, inspelad under en maximalt en dag, som kostar mellan 35 000 och 50 000 kronor. Blir filmproduktionen mer avancerad, som exempelvis en varumärkesbyggande företagspresentation, krävs sannolikt mer förproduktion, inspelningstid och fler inspelningsplatser. Då går priset upp och passerar 100 000 kronor ganska snabbt.

Checka av dessa frågor för att göra ett bra val:

Ska filmen förklara ett komplext ämne eller hur någonting fungerar?
Vid JA –  animerad film kan vara en rekommendation

Ska filmen hålla sig aktuell länge och enkelt kunna uppdateras?
Vid JA – animerad film kan vara en rekommendation

Är det svårt att filma det du vill visualisera?
Vid JA – animerad film kan vara en rekommendation

Är trovärdighet och äkthet en viktig faktor för filmen?
Vid JA – filmad film kan vara en rekommendation

Ska filmen vara personlig och väcka känslor?
Vid JA – filmad film kan vara en rekommendation

Med det sagt behöver du inte alltid välja ett av alternativen. I de flesta produktioner vi gör har vi inslag av både filmat och animerat, intervjuer och människor för fördjupning, trovärdighet och storytelling, med animation som ett pedagogiskt komplement eller den specialeffekt din film behöver för att få det ”lilla extra”.

Att kombinera filmat med animerad grafik och illustration kan vara både ett kul visuellt grepp och ett pedagogiskt sätt att berätta.

Välkommen att bolla ditt nästa filmprojekt med oss på AHA Produktion.

Fler nyheter