Så vässar du din filmbrief

Ligger du i startgroparna för att beställa en filmproduktion, och undrar hur du skriver en filmbrief?
Här kommer några tips och råd som får filmprojektet på rätt köl från start.

En brief är en skriftlig beskrivning av ett uppdrag där du som beställare kortfattat sammanfattar vilket problem du vill ha löst. Beskrivningen behövs för att produktionsbolaget ska få en tydlig bild av filmens syfte, mål, målgrupp, budskap och andra förutsättningar som finns inom projektet.

Processen med att skriva din brief kommer att tvinga dig vara konkret med vad du vill med filmen. Här blir det också viktigt att du förankrar briefen internt med de medarbetare som ska vara involverade, innan du lämnar över den till produktionsbolaget. En bra brief sparar både tid och pengar och minskar risken för missförstånd.

Filmbriefens innehåll

En brief innehåller ofta standardiserade punkter eller frågor som uppdragsgivaren besvarar skriftligt på max en A4-sida:

  • Syfte och mål med filmen
  • Målgrupp
  • Budskap (ett eller max två)
  • Tonalitet och känsla
  • Budget och tidplan

En brief kan också innehålla så kallades ”do’s and don’ts”, det vill säga kunskap och erfarenheter ni har som områdesexperter och som kan vara bra att förmedla till produktionsbolaget redan i ett inledande skede.

Har du sett någon film du gillar är det bra att skicka med länkar för inspiration. Det ger en insikt om vad du har för önskemål kring stil, tonalitet, bildspråk och ambitionsnivå och som annars kan vara svårt att beskriva med ord.

Var öppen för idéer

Se briefen som ett underlag och var flexibel under processen. Produktionsbolaget kommer vilja ge input och dela med sig av sina erfarenheter. Det kan till exempel handla om att skala ner antalet budskap, målgrupper och innehåll. Kanske filmen gör sig bäst som animerad, och inte filmad som du tänkt från början?

I slutändan handlar allt om teamwork. Du är expert på ditt ämne, vi omvandlar ditt budskap till film som når målgruppen.

Välkommen till AHA Produktion med ditt nästa filmprojekt.

Fler nyheter