play

Animerad film om läkarnas villkor

Film om fortbildning

Fortbildning är kritisk för läkarkårens kompetens. För att hjälpa Sveriges läkarförbund att sprida budskapet, skapa förståelse och insikt producerade vi en animerad film.

AHA Produktion står för totalproduktion.

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster