play

Employer branding CSN

10 employer branding-filmer

Vår ramavtalskund Centrala studiestödsnämnen, CSN, efterfrågade filmer som lyfter fram fördelarna med att arbeta på CSN. Filmerna skulle visa på möjliga karriärresor inom CSN och ligga på CSN:s webbsida. CSN tog fram medarbetare som blev ambassadörer för CSN i filmerna.

Produktionen utmynnade i totalt tio filmer som spelades in under två dagar. Tack för uppdraget, CSN!

Jessica Estberg

Martin Hermansson

Jennie Falk

Chiraz Moberg

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster