play

Employer branding för UHR

Uppdragsgivare: Universitets- och högskolerådet, UHR.

Uppdrag:
Sverige behöver fler svenskar som söker arbete och praktik vid EU:s institutioner, byråer och organ. Universitets- och högskolerådet och Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen har regeringsuppdrag att informera om möjligheter till arbete och praktik som finns inom EU:s förvaltning samt stötta svenska sökande under urvals- och rekryteringsprocesser. UHR ombad oss därför ta fram filmer i syfte att öka kunskapen och medvetenheten om att det finns stöd hos UHR för dem som väljer en EU-karriär.

Tonalitet och känsla:
Nyfikenhet, vilja att ta kontakt och ställa frågor och be om stöd. Positiv, inspirerande, lockande, vänlig.

Vår lösning:
Tre filmer där tre personer med likhet med målgrupperna kommer med pepp och tips om vad som gäller när man ska söka praktikplats inom EU.

Filmerna har ett direkt tilltal med en person som pratar eller syns i bild hela tiden. Personen ska vara som en kompis med lite mer erfarenhet än tittaren. Han/hon är snäll och peppande och ger konkreta råd till de i målgruppen.

Filmerna får ett gemensamt formkoncept och namn och påannonseras som en serie korta tipsfilmer.

Filmerna spelas in i en generisk miljö, i ett hem eller på ett kontor eller studiesituation. Personen kan även hålla upp mobilen eller vinkla datorn och där kan vi visa korta filmklipp på t ex en medarbetare på UHR.

 

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster