play

Informationsfilm för SKR

Våld i nära relationer

Sveriges kommuner och regioners (SKR) medlemmar har uttryckt behov av stöd för chefer att uppmärksamma våldsutsatthet bland medarbetare. En del kommuner och regioner har redan egna lokala rutiner, men många saknar stöd på området.

Det här informationsfilmen är en del av ett större material som har tagits fram inom ramen för SKR:s kvinnofridssatsning som genomfördes efter överenskommelse med regeringen 2018–2020. Målet för satsningen har varit att öka kunskap och kapacitet i kommuner och regioner så att stödet till våldsutsatta blir bättre.

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster