play

Utbildningsfilmer om rasism

Att motverka rasism i skolan

Forum för levande historia är en myndighet med uppdrag att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Vi fick i uppdrag att ta fram totalt åtta dramatiserade casefilmer som skildrar skolnära vardagssituationer som ger uttryck för islamofobi respektive rasism mot samer, som del av ett regeringsuppdrag om kunskapshöjande insatser.

Syftet med casefilmerna är att ge ökad kunskap om hur dessa former av rasism kan ta sig uttryck och ge stöd för hur sådana situationer kan upptäckas och hanteras av skolpersonal. Materialen finns tillgängliga på Forum för levande historias webbplats och vi fick även ta fram illustrationer, i samma stil, till webbplatsen.

Urval illustrationer till webbplatsen:

        
Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster