play

Utbildningsfilmer om arbetsrätt

Filmer med alternativa slut

Vad gör jag om arbetsgivaren vill säga upp en anställd på lösa grunder? Eller när en konflikt uppstår mellan chef och anställd?
Som förtroendevald hamnar man ofta i svåra situationer och vägval.
På uppdrag av Learnways producerade vi åtta filmer till Visions e-learningplattform om arbetsrätt.

Filmerna är del av en satsning som Vision gjort tillsammans med e-learningbyrån Learnways, där Learnways byggt innehåll och plattform. Plattformen erbjuder olika typer av lärande, genom exempelvis quiz, texter och filmer.

Bild från den digitala utbildningen om arbetsrätt för Vision.

I filmerna befinner vi oss på en arbetsplats, där man får följa en person som träffar någon eller några, eller ser någonting hända, och ett samtal utspelar sig. Filmen stannar sedan varpå användaren får svara på några frågor, till exempel ”Är det här ditt ansvar”? Frågorna avslutas med ett vägval, med tre val. Beroende på vilket val användaren har gjort så utspelar sig olika scener.

– Det här är ett bra sätt att ringa in målgruppens roll och synliggöra olika typer av situationer som kan uppstå i rollen som Vision-ombud. Dessutom är det ett bra format för att visa hur olika typer av agerande kan påverka en situation. Användarna får konkreta tips på hur de kan agera både vad det gäller bemötande och språk men även information om vad som innefattas i uppdraget som Vision-ombud, säger Jonas Rangstad, projektledare på Learnways.

I projektet använde vi tre skådespelare som turades om att agera förtroendevald, medlem och arbetsgivare. Filmerna spelades in under två dagar på Visions kontor.

Tack till Learnways och Vision för ett roligt uppdrag.

Förhandling – slut 1
Förhandling – slut 2
Förhandling – slut 3
Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster