play

Länsstyrelsen Stockholm om AHA Produktion

”Viktigt att vara både idérik och snabb”

AHA Produktion har skrivit ramavtal med Länsstyrelsen Stockholm för filmproduktion och arbetar sedan ett par år tillbaka med att kommunicera Länsstyrelsens mångfacetterade verksamhet genom film och animerad film.

– AHA Produktion är vår upphandlade leverantör när det kommer till rörlig bild. Det viktigaste för oss är en leverantör som både är idérik och snabb och som hjälper oss genom processen, säger Jonas Johansson, kommunikationschef på Länsstyrelsen Stockholm.

– Vi har en rätt komplex verksamhet och då gäller det att ha någon på andra sidan som snabbt förstår vart vi vill komma. Och den känslan har vi ju definitivt med AHA att vi får den hjälp vi behöver och det stöd vi söker.

– Vi lär ju oss jättemycket om hur bildmediet kan användas och det är ju jätteroligt förstås och breddar ju vår möjlighet att verka som kommunikatörer.

– Vi har bara positiva upplevelser av att jobba tillsammans. Det är ju väldigt lätt för mig att rekommendera AHA som leverantör när det kommer till rörlig bild.

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster