play

Reportagefilm om utbildningsmaterial

Skogen och vattnet

Har du tänkt på hur en skog luktar? För Skogsstyrelsen och projektet Grip on Life har vi tagit fram filmer som ska marknadsföra ett utbildningsmaterial med grundskolelever som målgrupp.

Uppdraget var att producera två filmer om boken Skogen och vattnet. Syftet med filmerna var att ge upptäckarglädje, nyfikenhet och öka viljan bland barn och unga att ge sig ut i naturen samt öka förståelsen för vattnets betydelse för människor, djur och växter. En film riktade sig mot elever och en annan mot lärare.

Boken ”Skogen och vattnet”.

Inom uppdraget togs även en trailer fram, se nedan.

Grip on Life är ett samverkansprojekt som handlar om att förbättra miljön i utsatta våtmarker och vattendrag i skogslandskapet, som finansieras av EU:s Life-program.

 

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster