play

Vad händer om jag skolkar? (CSN)

Explainer videos om studiehjälp

Vad innebär studiestöd? Och vad händer med studiebidraget om jag skolkar? CSN bad oss ta fram två animerade filmer som förklarar.

I uppdraget ingick även att ta fram översättningar och språkversioner på engelska, arabiska och dari.

 

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster