play

Informationsfilm om hållbarhet

Hållbart företagande i praktiken

Tillväxtverket ombad oss producera ett antal filmer till sin sajt verksamt.se

Syftet var att visa hur hållbarhet kan och bör vara en del av företagens affärsidé. Filmerna skulle också visa att hållbarhet kan vara lönsamt och inspirera målgruppen att integrera hållbarhetsperspektivet i sin verksamhet.

I denna film möter vi två företag, Essem Design och RSCUED som berättar om sitt hållbarhetsarbete.

Nedan två kortversioner med respektive företag vi producerade till sociala medier.

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster