play

Utbildningsfilm för Kulturrådet

Läsandets historia

Kulturrådet efterfrågade en film om läsning och retorik i ett historisk perspektiv. Filmen visades på konferensen ”Läsningens politik och retorik” där Kulturrådet och Läsrådet är arrangörer. Filmen skulle bygga på arkivmaterial (tv-klipp, radioklipp, löpsedlar, politiska tal m m) och speakerröst.

Syftet med filmen är att ge en bild av hur synen på läsning förändrats och ändå är sig lik, vad som anses som ”fin eller ful” läsning.

Målgruppen är myndigheter, organisationer och andra aktörer som arbetar läsfrämjande, t ex skola, bibliotek, näringsliv och ideella organisationer.

Tack Kulturrådet!

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster