play

Utbildningsfilmer Ekonomikanalen EFN

17 om 17 – filmkoncept för EFN

EFN Ekonomikanalen hade en öppen förfrågan om ett koncept kring en eller flera filmer med fokus på hållbarhet och de globala målen. Syftet skulle vara att sprida kunskap, engagemang och skapa positiv förändring bland unga vuxna. Filmerna skulle också ha en tydlig koppling till ekonomi. Den initiala målgruppen var högstadie- och gymnasieungdomar men justerades efter målgruppsanalys till unga vuxna 16-19 år.

Det fanns också en vilja att nå målgrupperna där de befinner sig med skräddarsydda filmer för TikTok, LinikedIn, Facebook och Youtube. Smarta, underhållande filmer, gärna med glimten i ögat.

Primär målgrupp: Unga vuxna 16-19 år.

Sekundär målgrupp: Gymnasielärare.

AHA Produktion tog fram tre idéspår för kunden att välja mellan och valet föll på konceptet ”17 om 17”. 17 filmer med sjutton ungdomar som tar sig an varsitt av de globala målen utifrån sina perspektiv, med en programledare som presenterar och rundar av varje mål och film. Som programledare castade vi Daniel Norberg.

I konceptet ingick också tanken att visa ungdomar från hela Sverige, med olika socioekonomiska bakgrunder, etnicitet och personligheter. Vi ville också inkludera ungdomar med funktionsvariationer. I filmerna blandade vi intervjuer vi gjort med de medverkande där de berättar om sin erfarenhet/sitt uppdrag med filmmaterial som ungdomarna filmat själva medan de löst sitt uppdrag.

Distributionsplan

Filmerna publicerades på TikTok, Youtube och på webben. Specialversioner togs också fram för lärare att kunna använda i sin undervisning om de globala målen.

Lång version för klassrumsundervisning/EFN:s webbsida – ”Globalt mål nr 10 – Jämlikhet”, med Saga som lär sig mer om hur det är att leva som same i Sverige idag.

Distributionsplan och mediaköp för annonsering på TikTok, LinkedIn och och Facebook tog fram i samarbete med vår partner Trickle.

Nedan: Aron lär sig handla hållbart i en TikTok-version av sin film, där han tar sig an det globala målet nummer 12.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/1/0/104005b3-a7c2-4e77-b749-5695184b785d/ahaproduktion.se/web/wp-content/themes/aha/single-work.php on line 66
Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster