play

Explainer för SKR

Att investera i människan

Att göra sociala investeringar, är att investera i människan.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, bad oss producera en animerad film som berättar hur och varför de är viktiga att göra.

Sociala investeringar är investeringar i mjuka värden – det vill säga i människor. Förebyggande åtgärder och en hög kostnad tidigt ger långsiktiga effekter, motverkar framtida kostnader och minskar det sociala och ekonomiska utanförskapet. Det kan handla om att sätta in lästräning för barn eller insatser för långtidsarbetslösa.

SKL vill uppmana sina medlemmar att jobba mer med sociala investeringar, och visa varför det är viktigt. Därför animerade vi en film, som förklarar vinsterna på sikt.

Realistisk animering

Filmen skulle i första hand vara ett stöd för samordnare för sociala investeringar i deras kontakt med politiker och högre tjänstemän. Stilmässigt efterfrågade SKL en stil som inte var för barnslig. Vi föreslog därför en realistisk animering där vi blandar verkliga bilder och animerat. Klossarna fick symbolisera samhället och dess strukturer och illustrationerna det mänskliga – med målet att kombinera det sakliga med värme. När ämnet är känsligt är det extra viktigt att fundera kring stil och känsla.

Filmen producerades på både svenska och engelska, se engelsk version nedan.

Vi på AHA Produktion står för totalproduktion.

Kontakta oss

Liknande projekt

Andra tjänster